Vzdělávací program

 

Motto školky:

„Vše, co opravdu potřebuji do života znát, jsem se naučil v mateřské škole“


R. Fulghum

 

 

dětem nabízíme:

 • eko aktivity v přírodě – podporuje enviromentální výchovu právě metodou zážitkového a prožitkového učení

  • děti mají možnost vidět růst plodiny na polích, pěstujeme zeleninu a ovoce na naší užitkové zahradě

  • krmit zvířátka

  • různé pokusy a objevy,

  • dopolední procházky do okolí – studánka s raky, rybník s vodníkem a rybník se zlatou rybkou, Kostelecké lesy se skautskou hájovnou a Vranovský les u Mariánova,

  • chodíme na nedaleký a největší kopec Bodlák pouštět draky, v zimě sáňkovat do čistě bílého sněhu
   a pozorovat naši školku z vršku

  • navštěvujeme ovečky a koně místních hospodářů, ale i nedaleký Pinto ranč u Nováků

  • oblíbená procházka za naší vesnicí k panence Marii a Floriánkovy

 • možnost vidět měnící se přírodu v celé své kráse a být její součástí

 • využíváme místní sportovní areál Trávníky nejen na sportovní chvilky

 • úzce spolupracujeme s SPC logopedické, pobočka Přerov pro správné a zdravé rozvíjení komunikačních schopností, protože řeč je jednou z nejdůležitější věcí před vstupem do školy

 • logopedické chvilky – nejen s kvalifikovaným logopedem, ale i školenými asistenty ve školce

 • zájmové kroužky

  • flétnička pro děti školního věku – pro posílení respiračního systému, dechová cvičení a hudebnost dětí

 • navštěvujeme plavecký bazén v Přerově

 • Obrovskou výhodou školky je také její vlastní možnost dopravy dětí do školky.
  Mateřská škola má k dispozici vlastní mikrobus, který v případě zájmu dopraví děti do školky i ze školky

 • dodržujeme a účastníme se starých místních tradic – Vynášení smrtky do potůčku Kozrálka, Čarodějnice v ulicích obce, probouzení raků v místní studánce, průvod a vystoupení v slavnostním kroji při kácení máje a mši v kapličce a Svatomartinským průvodem s živým koníkem

 • vlastní vývařovna

  • denně dětem nabízíme pestrou a vyváženou stravu,

  • vaříme domácí kuchyni

  • využíváme lokální dodavatele,

  • vaříme vlastní kompoty a zeleninové saláty,

  • nepoužíváme polotovary,

  • děti mají možnost přídavků

 • pitný režim – zajištěn po dobu celého pobytu ve školce

  • výběr z ovocných štáv, čajů, minerálek, ochucených vod s bylinkami z vlastní zahrádky a čistá pitná voda

 • úzká a výborná spolupráce s obecním úřadem nejen při akcích

  • pravidelná údržba zeleně v prostorách zahrady

  • sečení trávy

  • účelné herní prvky

  • velké pískoviště s sluneční clonou

  • dopravní hřiště s koloběžkami

 • mateřské centrum – v naší školce se pravidelně setkávají maminky z blízkého okolí a okolí mikroregionu Moštěnka, probíhá nenásilnou formou adaptační program pro nově příchozí děti, které si zvykají na prostory školky a jejich personál

   Filozofií naší mateřské školy vycházíme ze snahy přiblížit se životu ve skupině dětí, která žije pod jednou střechou v přátelství, porozumění, komunikaci, vzájemné empatii, spolupráci a pomoci. Poskytujeme dětem ochranu, bezpečí, pohodové a radostné prostředí. Také je učíme chápat svět, myslet na své zdraví, vést je k svobodnému a samostatnému jednání podle demokratických zásad. Cesta, kterou jsme se vydaly, je dlouhá a neobejde se bez překážek, bez neustálého sebevzdělávání. Rozhodly jsme se ale dát dětem z nás to nejlepší, aby ve zdraví, psychické a fyzické pohodě dál poznávaly svět a mohly později jako dospělí lidé prožít plnohodnotný, smysluplný život.

Vzdělávání přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým a emocionálním potřebám dětí. Rozvíjíme osobnost každého dítěte v mateřské škole, připravujeme ho na to, aby se projevovalo, jako svébytná, samostatná bytost, které zabezpečujeme zdravý, harmonický, fyzický a psychický vývoj.


   Pedagogické pracovnice naší mateřské školy rozvíjejí děti konkrétní nabídkou dle zájmů, schopností a mimořádného nadání dětí. Rozvoj a podpora schopností je zajišťována a organizována tak, aby byla pestrá a měla širokou nabídku pro vzdělávání. Věnujeme se i dětem z málo podnětného prostředí a dětem s omezením ze zdravotních důvodu – respirační obtíže, potravinové omezení.
Školka disponuje vlastní jídelnou, která vaří i pro děti se speciálními požadavky na stravování.


  Mateřská škola má dlouholetou tradici, nachází se v malebné obci Líšná, která je vyhledávána i okolními vesnicemi a městy, pro její zdravé zaměření a čisté ovzduší bez popílku. Velkou výhodou školy je její umístění v bezprostřední blízkosti lesa a rybníků, její spojení s přírodou a možností pro dostatečně dlouhé pobyty venku, kdy se probouzí v dětech láska k přírodě.

Školka je školou tzv. „rodinného typu“, všechny děti se znají a respektují se individuální potřeby každého.


  Školní vzdělávací program ,,Rok se včeličkou“ je vytvořen v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání.

Našim cílem je:

 • pokračovat v celkovém rozvíjení dětí,

 • jejich sociálního chování

 • zdravých návyků.

 • podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví,

 • jeho osobní spokojenost a pohodu,

 • pomáhat mu v chápání okolního světa a přírody,

 • motivovat ho k dalšímu poznávání a učení,

 • osvojit si spolužití ve společnosti ostatních

 • přibližovat mu normy a hodnoty uznávané společností a přírodou

 

Školní vzdělávací program