Režim dne

 

 Provozní doba mateřské školy 6.00 - 16.00 hod

 

Třída 1. broučci a berušky 


 

6.00 - 8.30  
 • Společné scházení dětí v I. oddělení
 

 • Logopedická prevence

 • Komunitní kruh

 • hry a činnosti podle volby dětí

 • individuální práce s dětmi

 • plnění úkolů třídního plánu

8.30 - 8.45  
 • Pohybová aktivita

   
 • námětová tělovýchovná chvilka,
  jógová a relaxační cvičení

8.45 – 9.00

 

 

 • Hygiena
 • Svačina

9.00 – 9.30

 

 

 • Plnění úkolů třídního plánu

 • Řízená činnost

9.30 - 11.30  
 • Pobyt venku
   
   

 

 • hry a činnosti na školní zahradě

 • poznávací vycházky, exkurze

 • sportovní aktivity

 • výlety

11.30 – 11.45

 

 

 

 • Hygiena
 • Oběd

11.45 – 13.30

 

 

 

 • Odpočinek
   
 • četba na pokračování
 • poslech relaxační hudby, ukolébavky

13.30 – 13.45

 

 

 • Hygiena

 • Svačina

13.45 – 16.00

 

 

 • odpolední aktivity – volné hry – individuální x skupinové

 • individuální hry a činnosti

 • dokončení dopoledních činností

 • individuální logopedická prevence

 • zájmové kroužky a aktivity

 • námětové hry

 • společné rozhovory s dětmi a rodiči

 • postupné rozcházení dětí

 


 

Individuální změny budou přizpusobeny dle aktuálních podmínek a možností.

Den v MŠ je pružně přizpůsobován potřebám dětí.

 

Provozní doba mateřské školy 6.00 - 16.00 hod

 

Třída 2. motýlci a mravenečci 


6.00 - 7.00  
 • Společné scházení dětí ve třídě berušek a broučků
   
 • Logopedická prevence

 • Komunitní kruh

 • hry a činnosti podle volby dětí

 • individuální práce s dětmi

 • plnění úkolů třídního plánu

7.00 - 8.30  
 • 7.00 -přechod dětí do třídy motýlku a mravenečků

 
   
 • Logopedická prevence

 • Komunitní kruh

 • hry a činnosti podle volby dětí

 • individuální práce s dětmi

 • plnění úkolů třídního plánu

8.30 - 8.45  
 • Pohybová aktivita
   
 • námětová tělovýchovná chvilka,
  jógová a relaxační cvičení

8.45 – 9.00

 
 • Hygiena
 • Svačina
 

9.00 – 9.30

 
 • Plnění úkolů třídního plánu

 • Řízená činnost

 
9.30 - 11.30  
 • Pobyt venku
   
   
 • hry a činnosti na školní zahradě

 • poznávací vycházky, exkurze

 • sportovní aktivity

 • výlety

 

11.30 – 11.45

 
 • Hygiena
 • Oběd
 

11.45 – 13.30

 
 • Odpočinek
 
   
 • četba na pokračování
 • poslech relaxační hudby, ukolébavky

 • individuání činnost x logopedická prevenc

13.30 – 13.45

 
 • Hygiena

 • Svačina
 

14.00 – 14.15

 
 • odpolední aktivity – volné hry – individuální x skupinové

 • individuální hry a činnosti

 • dokončení dopoledních činností

 • individuální logopedická prevence

 • zájmové kroužky a aktivity

 • námětové hry

 • společné rozhovory s dětmi a rodiči

 • postupné rozcházení dětí

 • v 15hod přechod do třídy broučků a berušek
15.00 - 16.00  
 • odpolední aktivity – volné hry – individuální x skupinové

 • individuální hry a činnosti

 • námětové hry

 • společné rozhovory s dětmi a rodiči

 • postupné rozcházení dětí

 


 

Individuální změny budou přizpusobeny dle aktuálních podmínek a možností.

Den v MŠ je pružně přizpůsobován potřebám dětí.